Audacity Team

PřEJíT NA WEB

Aplikace

Audacity

Audacity je zdarma audio program s rozsáhlými možnostmi editace.

Audacity

Audacita X je univerzální audio editor, kompatibilní s více platformami, nabízí různé funkce a formáty.