Yahoo Japan Corp.

PřEJíT NA WEB

Aplikace

Yahoo Weather Japan

Yahoo Počasí Japonská aplikace: data o počasí v reálném čase, zprávy, předpovědi, přizpůsobitelné.

Yahoo! MAP

Mapovací aplikace Yahoo Japan

Yahoo! Mail

Oficiální aplikace Yahoo Mail určená pro japonský trh.

Yahoo JAPAN

Yahoo JAPAN aplikace zobrazuje přizpůsobitelné novinky a event oznámení pro uživatele.